Inschrijven

Privacyverklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Falcon rijschool. Hierin wordt omschreven hoe er
met jouw gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door Falcon rijschool. Wij
raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen
liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw
rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Falcon rijschool verzameld worden. Het is
daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens
kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Falcon rijschool,
neem dan gerust contact op!

06 58 82 21 32 | Orionsingel 242 | 6832 GL Arnhem
Btw. Nr. 1992.52. 403.B01 | KVK Nr. 50561502

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Falcon rijschool. Deze
worden hieronder toegelicht.
01. Contact opnemen.
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Falcon rijschool via
de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een
voorstel of een dienst aan te kunnen bieden.
02. Planning, beheer en uitvoering van de rijopleiding.
Voor het inrichten van je rijopleiding maken we gebruik van een digitaal systeem wat speciaal is
ontworpen voor de rijschoolbranche. Dat hebben we nodig voor het aanbieden en uitvoeren van de
diensten of producten.
03. Social media
Falcon rijschool plaatst berichten op Facebook en Instragram die met name gericht zijn op
informatiedeling en in mindere mate op commercie. Je gegevens worden alleen gebruikt na je
uitdrukkelijke toestemming.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering
van de opleidingsovereenkomst die wordt aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om
jou in contact te brengen met onze relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers
Conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft Falcon rijschool
afspraken met partijen gemaakt over de verwerking van de persoonsgegevens waar Falcon rijschool verantwoordelijk voor is. Deze afspraken hebben we vastgelegd in een
verwerkersovereenkomst.

De gegevens die Falcon rijschool ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

 1. Plango.
  PlanGo is de leverancier van Falcon rijschool die een gemakkelijk softwareprogramma
  heeft ontwikkeld die ons help van inschrijving tot en met je examen. In PlanGo registreert Falcon rijschool diverse gegevens van jou. Zo ook persoonsgegevens als namen, adressen en
  telefoonnummers. Volgens de privacywet wordt PlanGo aangemerkt als verwerker.
  Conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft Falcon rijschool
  afspraken met PlanGo gemaakt over de verwerking van de persoonsgegevens waar Falcon rijschool verantwoordelijk voor is. Deze afspraken hebben we vastgelegd in een
  verwerkersovereenkomst. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van de verwerkersovereenkomst met PlanGo:
  1. PlanGo is verwerker van persoonsgegevens verwerkt in de online dienstverlening in ‘PlanGo
  rijschoolsoftware’ voor planning, (leerling)administratie, financiële administratie en
  communicatie;
  2. Gegevens worden in de cloud opgeslagen met een passend beschermingsniveau en PlanGo
  zal zorg dragen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving;
  3. Voor de verwerking van gegevens stelt PlanGo Falcon rijschool online software en
  apps ter beschikking.
  02. Google
  De e-mail van wordt gehost bij Google. Als jij contact opneemt via mail,
  worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google.
  03. CBR
  Het CBR verwerkt hoofdzakelijk persoonsgegevens voor de uitvoering van zijn publiekrechtelijke taak
  (waaronder bijv. het beoordelen van de rijvaardigheid, vakbekwaamheid en rijgeschiktheid en het
  certificeren van opleidingen en opleiders) én voor het verbeteren van de dienstverlening bij het
  uitvoeren van deze taak. Lees de privacyverklaring van het CBR op hun website voor meer informatie
  over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.
  04. Mollie
  Bij het voldoen van je factuur heb je de mogelijkheid om met iDeal te betalen. Falcon rijschool heeft met Mollie B.V. afspraken gemaakt om dit mogelijk te maken. Mollie BV is
  een erkend bedrijf dat betalingen verzorgt voor ondernemingen. Zij zorgen ervoor dat je betaling
  veilig terechtkomt bij Falcon rijschool.

Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Falcon rijschool, maar nooit
langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling
je gegevens langer moeten bewaren.

Jouw rechten
01. Recht op inzage.
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Falcon rijschool vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Falcon rijschool. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectificeren door Falcon rijschool. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen
via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.
03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Falcon rijschool opgeslagen liggen in het geval
je overstapt naar een andere partij, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient NOVA
verkeersopleidinge Falcon rijschool al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Falcon rijschool vastgelegd zijn? Dan heb je het
recht op het laten wissen van jouw gegevens.
05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Falcon rijschool niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Falcon rijschool jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het
stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Plichten
Falcon rijschool verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang,
namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Falcon rijschool verkeersopleidingen via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.
Falcon rijschool behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Falcon rijschool dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Falcon rijschool te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor anderedoeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact.
06 58 82 21 32 | Orionsingel 242 | 6832 GL Arnhem
Btw. Nr. 1992.52.403.B01 | KVK Nr. 50561502